Vážení užívatelia. Momentálne sa stránka inovuje. Novú verziu spustíme čoskoro. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Nadácia Pontis Nadačný fond telekom Rozumieme Nepočujúcim

O nepočujúcich

Komunita nepočujúcich je veľmi rôznorodá skupina ľudí so sluchovým postihnutím, ktorých spája viera v spoločné hodnoty, rovnaký postoj k životu a tradície. Títo ľudia sami seba vnímajú ako jazykovú a kultúrnu komunitu, majú spoločné skúsenosti a formy správania, ktoré sú sprostredkované posunkovým jazykom. Členom komunity môže byť každý, kto sa s komunitou stotožní a členovia ho príjmu medzi seba. Podstatnou podmienkou nie je stupeň straty sluchu, ale skôr používanie posunkového jazyka. Teda aj počujúci ľudia sa môžu stať členmi komunity nepočujúcich.

Slovenčina je pre Nepočujúcich cudzím jazykom. Mnohí z nich majú problém pochopiť písaný text, a preto sa dennodenne boria s nedostatkom informácií. Nepočujúci však dokážu „počúvať“ hudbu, vnímajú basy i rytmus a chodia aj na koncerty. Mnohí výborne tancujú. Na Slovensku je nepočujúci Techno DJ a vo Fínsku dokonca významný hip-hopový umelec s menom SIGNMARK. Na internete možno nájsť niekoľko populárnych piesní spievaných aj v posunkovom jazyku.

Nepočujúci majú svoju vlastnú kultúru, ktorá im umožňuje žiť síce odlišný, ale plnohodnotný život. Sami seba vnímajú ako jazykovú a kultúrnu komunitu, a preto používajú veľké N pri slove Nepočujúci. My sme si takéto oslovenie na znak spolupatričnosti osvojili.

Na Slovensku tvoria Nepočujúci asi 1% obyvateľstva. Niektorí ľudia sa ako Nepočujúci narodia, iní stratia sluch postupne alebo v dospelosti. Väčšina z nich má isté zvyšky sluchu, ktoré môžu v každodennom živote využiť.

“Nepočujúci sú milí ľudia, netrápi ich, že nepočujú. Ich najväčším hendikepom v porovnaní s počujúcimi je komunikačná bariéra a nedostatok informácií. Nevidiacim ľuďom chýbajúci zrak nahrádza vynikajúci hmat. Často sa ma ľudia pýtajú – a čo majú nepočujúci? Odpovedám – nepočujúci majú svoju kultúru. Tá im umožňuje žiť síce odlišný, ale určite plnohodnotný život. Ako člen komunity nepočujúcich tvrdím – nepočuť nie je problém. Problém je postoj spoločnosti, počujúcich k nepočujúcim ľuďom. Najväčšie bariéry pre nepočujúcich nie sú stavebné bariéry, ale tie v mysliach počujúcich ľudí. A tie sa odstraňujú ťažšie ako tie stavebné.”

Róbert Šarina
tlmočník z posunkového jazyka, počujúci člen komunity nepočujúcich